Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για κάθε σωματική δραστηριότητα -Yoga Activitieς- (δες κατωτέρω) που προφέρονται από το YogaWorks ( ‘YogaWorks’ ή ‘Εταιρεία’) και διέπουν την συμβατική σχέση μεταξύ του μαθητή (εσάς, εγώ ή μαθητής) και της εταιρείας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αναγνωρίζω ότι εφόσον εκπληρώσω όλες τις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης Διδασκάλων Γιόγκα, συμπεριλαμβανομένων των ωρών διδασκαλίας στην τάξη, της εργασίας, των εξετάσεων και της επιτυχίας τόσο στις γραπτές όσο και στις τελικές εξετάσεις, θα λάβω μια Βεβαίωση Σπουδών (Letter of Completion), η οποία μπορεί να υποβληθεί στη Yoga Alliance ή σε ένα μελλοντικό εργοδότη, ως απόδειξη ότι έχω ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διδασκάλων Γιόγκα 200 Ωρών. Η πληρωμή των διδάκτρων και η ολοκλήρωση παρακολούθησης των ωρών μόνο, δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρώσω το πρόγραμμα. Κατανοώ ότι το YogaWorks διατηρεί το δικαίωμα να μου ζητήσει να εγκαταλείψω το πρόγραμμα, αν βρεθώ υπόλογος για λογοκλοπή ή αν η συμπεριφορά μου είναι ακατάλληλη, ανήθικη ή παραβιάζει τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές της Yoga Alliance. Κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες κατανοώ ότι δεν θα μου επιστραφούν τα δίδακτρα. Κατανοώ επίσης, ότι το YogaWorks απαιτεί να έχω τουλάχιστον 6 μήνες συνεχούς πρακτικής στη yoga, πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς επίσης διατηρεί και το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μου ζητήσει να εγκαταλείψω την εκπαίδευση, αν φαίνεται ότι η υγεία μου ή το επίπεδο της σωματικής μου πρακτικής δεν επιτρέπουν να συμμετέχω πλήρως στην εκπαίδευση. Κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες κατανοώ ότι θα υπάρξει μερική επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με τον χρόνο εκπαίδευσης που έχω παρακολουθήσει. Κατανοώ ότι με την εγγραφή μου στο πρόγραμμα του YogaWorks, αυτό διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί, να απορρίψει ή να αποβάλλει οποιονδήποτε μαθητή ως συμμετέχοντα, όπως επίσης και να κάνει αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για την διευκόλυνση (άνεση), την προσαρμογή και την ασφάλεια των μαθητών.
Επιπροσθέτως είναι απαραίτητο να ενημερώσω την εταιρεία από την στιγμή της εγγραφής μου για οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζω. Το YogaWorks θα κάνει κάθε λογική προσπάθεια για την διευκόλυνση μου, αλλά δεν είναι υπεύθυνο για τα μέσα μεταφοράς, τα ξενοδοχεία, τους συνεργάτες και τους ανεξάρτητους προμηθευτές. Επίσης, κάποιες τοποθεσίες και πολλές από τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης απαιτούν αρκετές ώρες ορθοστασίας, περιπάτου ακόμα σε κακοτράχαλους δρόμους. Το YogaWorks δεν είναι υπεύθυνο για την δυσχέρεια και την δυσκολία κάποιου μαθητή να συμμετέχει στις ανωτέρω δραστηριότητες, όπως επίσης πρέπει να τονιστεί ότι τα μέσα μεταφοράς και οι εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού, μπορεί να μην πληρούν όλες τις προδιαγραφές για άτομα με κινητικά προβλήματα.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
Αναγνωρίζω ότι πρέπει να είμαι τουλάχιστον 18 ετών για να συμμετάσχω στην Εκπαίδευση Διδασκάλων Yoga του YogaWorks.

ΑΛΛΑΓΕΣ
Το YogaWorks διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, να τροποποιήσει και να διορθώσει το καθημερινό πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην τοποθεσία, μετατροπής της εκπαίδευσης σε τήλε-εκπαίδευση (online Teacher Training) ή της αλλαγής εκπαιδευτή /δασκάλου. Τα εκπαιδευτικά κέντρα ορίζονται από την αρχή. Παρόλα αυτά το YogaWorks διατηρεί το δικαίωμα, αν χρειαστεί, να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς χώρους για την εκπαίδευση. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων ή έκπτωση λόγω των αλλαγών εκπαιδευτικών κέντρων. Το YogaWorks θα φροντίσει να ενημερώσει εγκαίρως γι΄ αυτές τις αλλαγές.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Προκαταβολή 200 ευρώ είναι απαραίτητη κατά την εγγραφή μου στο πρόγραμμα για την κράτηση της θέση μου. Το πλάνο της πληρωμής μου θα κανονιστεί κατά την εγγραφή μου. Η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων πρέπει να γίνει το τελευταίο Σαββατοκύριακο τη εκπαίδευσης. Αν αποφασίσω για οποιονδήποτε λόγο να μην συμμετάσχω, κατανοώ ότι το YW θα μου επιστρέψει τα δίδακτρα που έχω καταβάλει, παρακρατώντας το 10%, ως ρήτρα αποζημίωσης. Εάν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αποφασίσω για οποιονδήποτε λόγο (εκτός από ιατρικούς λόγους), να το εγκαταλείψω, κατανοώ ότι το YW θα μου επιστρέψει τα υπόλοιπα δίδακτρα, που αφορούν τις τάξεις στις οποίες δεν έχω συμμετάσχει, παρακρατώντας το 10% του συνολικού υπολειπόμενου κόστους, ως ρήτρα αποζημίωσης

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
Κατανοώ ότι είμαι υποχρεωμένη/ος να ολοκληρώσω το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης εντός της τάξης και να καλύψω τυχόν απουσίες σύμφωνα με την πολιτική απουσιών του YogaWorks. Αντιλαμβάνομαι ότι οι απουσίες μου πρέπει να καλυφθούν μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, ειδάλλως θα υποχρεωθώ να πληρώσω εκ νέου το σύνολο των διδάκτρων για την εκ νέου συμμετοχή μου στο πρόγραμμα.
Καταλαβαίνω ότι αν χάσω πάνω από 27 ώρες εκπαίδευσης, αυτομάτως απορρίπτομαι και θα μου ζητηθεί να πληρώσω εκ νέου το σύνολο των διδάκτρων για την εκ νέου συμμετοχή μου στο πρόγραμμα.
-Επίσης κατανοώ ότι σε τυχόν καθυστέρηση μου άνω των 15 λεπτών περισσότερες από 2 φορές, θα μου ζητηθεί να αποχωρήσω από το μάθημα και να καλύψω τον χαμένο χρόνο σύμφωνα με την πολιτική κάλυψης ωρών*. Αντίστοιχα το ίδιο θα συμβεί εάν αποχωρήσω 15 λεπτά πάνω από 2 φορές νωρίτερα από το μάθημα.-
Σε σπάνιες περιπτώσεις που το YogaWorks θα αναγκαστεί να ακυρώσει την εκπαίδευση, θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων ανάλογα με το χρόνο εκπαίδευσης που έχω παρακολουθήσει, ωστόσο, η εταιρεία στην ανωτέρω περίπτωση απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν φέρει υποχρέωση αποζημίωσης για τα μεταφορικά έξοδα και για τα έξοδα διαμονής.

*ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΩΡΩΝ
1.Επιλογή: Προγραμματίστε ένα ιδιωτικό μάθημα με τον εκπαιδευτή σας κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Το κόστος του ιδιωτικού μαθήματος είναι 100-150 ευρώ την ώρα.
1-ώρα ιδ. μαθήματος = 1-4 ώρες χαμένων ωρών
1.5 ώρες ιδ. μαθήματος = 5-6 ώρες χαμένων ωρών
2 ώρες ιδ. μαθήματος = 7-8 ώρες χαμένων ωρών
2.5 ώρες ιδ μαθήματος = 9-10 ώρες χαμένων ωρών
3 ώρες ιδ μαθήματος = 11-13 ώρες χαμένων ωρών

Σημείωση: Επιτρέπονται μόνο 2 ιδιωτικά μαθήματα ανεξαρτήτως ωρών και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτές. Το υπόλοιπο του χαμένου χρόνου σας μπορείτε να το καλύψετε σε μελλοντικό εκπαιδευτικό (δες επιλογή 2). Τα ιδιωτικά μαθήματα αποτελούν επιλογή για όσο διαρκεί το εκπαιδευτικό σας. Με την ολοκλήρωση του, παύουν να αποτελούν επιλογή.

2.Επιλογή: Έχετε την δυνατότητα να καλύψετε τις μέρες που χάσατε σε επόμενο εκπαιδευτικό, ιδίας μορφής (εντατικό ή εκτενές) χωρίς κανένα κόστος. Εάν η εκπαίδευση, όμως, που επιλέξατε, δεν έχει διαθέσιμες θέσεις, αναγκαστικά οι χαμένες ώρες σας θα καλυφθούν σε μελλοντικό εκπαιδευτικό με διαθεσιμότητα θέσεων.
Εάν χάσετε περισσότερες από 27 ώρες εκπαίδευσης και επέλθει το χρονικό όριο του ενός έτους χωρίς να τις έχετε καλύψει, απαιτείται η πληρωμή ολόκληρου το ποσού για να ενταχθείτε ξανά στο πρόγραμμα.
Όλες οι καλύψεις ωρών σε μελλοντικά εκπαιδευτικά εγκρίνονται σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης Διδασκάλων Yoga του YogaWorks.
Είναι απαραίτητο να σημειωθεί, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ότι οι ώρες καλύπτονται μόνο μέσω ιδίας μορφής μελλοντικού εκπαιδευτικού (εντατικού ή εκτενούς) μ΄ αυτό που έχετε ήδη κάνει, καθώς έχουν διαφορετική δομή με συνέπεια να καθίσταται δύσκολη η επανένταξή σας.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Αποδέχομαι ότι το YogaWorks μου προσφέρει απλόχερα γνώσεις για τη Yoga και την ευεξία και οτιδήποτε σχετικό με την προώθηση της καλή υγείας και της άσκησης (‘Yoga Activities’-‘Σωματικές Δραστηριότητες’). Εξαιτίας τη συμμετοχής μου στα ανωτέρω καταλαβαίνω, αναγνωρίζω και συμφωνώ ως ακολούθως ότι:
Η συμμετοχή μου είναι καθόλα εθελοντική και αποκλειστικά δική μου απόφαση να συμμετέχω.
Αναγνωρίζω επίσης, ότι η συμμετοχή μου στις ανωτέρω ‘Σωματικές Δραστηριότητες’ μπορεί να με εκθέσει σε πολλούς εγγενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων, των τραυματισμών, των ασθενειών ή ακόμη και του θανάτου. Για τους άνωθεν λόγους αναλαμβάνω την ευθύνη κάθε τραυματισμού που σχετίζεται με τη συμμετοχή μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη να ενημερώσω ότι είμαι σωματικά και διανοητικά ικανή/ός για την εκτέλεση σωματικών δραστηριοτήτων στις οποίες αναλαμβάνω να συμμετάσχω. Λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της συμμετοχής μου στις παρεχόμενες από το YogaWorks υπηρεσίες, συμφωνώ στην απαλλαγή ευθυνών των διοργανωτών, των εργαζομένων και των αντιπροσώπων το YogaWorks, από οποιαδήποτε ευθύνη, και παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση και αξίωση θα μπορούσε να προκύψει από τη συμμετοχή μου.
Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι αν είμαι έγκυος, συμμετέχω στις ‘Σωματικές Δραστηριότητες’ κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του γυναικολόγου μου για το χρόνο και το μέτρο συμμετοχής μου. Συμφωνώ ότι εγώ (και ο σύζυγος μου/σύντροφός μου, οι κληρονόμοι μου και οι κηδεμόνες μου) συναινούμε ότι το YogaWorks απαλλάσσεται από κάθε είδους ευθύνης χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση τραυματισμού μου.
Εάν πιστεύω ότι οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι μη ασφαλείς, οφείλω να αποχωρήσω.
Επίσης, οφείλω να ενημερώσω άμεσα τον εκπαιδευτή μου σε περίπτωση τραυματισμού μου κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
Είναι πιθανό κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης , οι δάσκαλοι προκειμένου να βελτιώσουν την τεχνική μιας asana/στάσης ενός μαθητή να τον υποβοηθούν χρησιμοποιώντας τα xέρια τους (hands on adjustments). Οφείλω να ενημερώσω τον εκπαιδευτή μου, πριν την έναρξη του μαθήματος, αν επιθυμώ ή όχι τέτοιου είδους βοήθεια.
Σε συνδυασμό με την συμμετοχή μου στα Yoga Activities, δεσμεύομαι να τηρώ τους κανόνες και την πολιτική του YogaWorks.
To YogaWorks διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή κάποιου, όταν για παράδειγμα αδυνατεί να ακολουθήσει τους συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες.
Αν κάποια διάταξη από τους ανωτέρω όρους χρήσης είναι μη έγκυρη και μη νόμιμη, οι υπόλοιποι όροι διατηρούν την ισχύ, την εγκυρότητά και νομιμότητα τους.

ΠΡΟΒΟΛΗ
Αναγνωρίζω ότι ως μαθήτρια/ής συναινώ στη λήψη φωτογραφιών που προβάλλουν εμένα την/τον ίδια/ο, είτε από συμμαθητές μου, εκπροσώπους του YogaWorks ή τρίτους, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μου σε οποιoδήποτε πρόγραμμα του YogaWorks. Συμφωνώ δε ότι δια του παρόντος παραχωρώ μια διαρκή, χωρίς δικαιώματα παγκοσμίως, αμετάκλητη άδεια στο YogaWorks, στους διοργανωτές, τους εργαζομένους και τους αντιπροσώπους του για την αναπαραγωγή φωτογραφιών αυτού του περιεχομένου , χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης. Εάν δεν επιθυμώ την λήψη φωτογραφιών και την μετέπειτα χρήση τους, οφείλω να το δηλώσω στο τμήμα Εκπαίδευσης Διδασκάλων Yoga, τουλάχιστον 14 μέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού μου προγράμματος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κατανοώ ότι το υλικό της Εκπαίδευσης Διδασκάλων Υoga του YogaWorks είναι προϊόν Πνευματικής Ιδιοκτησίας, υπόκειται δηλαδή στις νομικές διατάξεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και απαγορεύεται να αναπαραχθεί από εμένα χωρίς την άδεια του συγγραφέα. Το YogaWorks θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πνευματικών του δικαιωμάτων. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στις αντίστοιχες νομικές κυρώσεις
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση, που προκύπτει από την ταλαιπωρία, έλλειψη ενθουσιασμού, ταραχή, απογοήτευση ή δυσχέρεια, είτε σωματική είτε πνευματική, που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις οποιασδήποτε πλευράς, πέραν του YogaWorks και των εργαζομένων του.